Γερμανικά

Γερμανικά

Τα Γερμανικά είναι μια γλώσσα διαβατήριο όχι μόνο για σπουδές σε γερμανικά πανεπιστήμια αλλά και για την εύρεση εργασίας τόσο στην Ελλάδα αλλά και στη Γερμανία. Η δεύτερη ξένη γλώσσα προτείνεται να ξεκινά στην Τετάρτη ή Πέμπτη Δημοτικού. Τα επίπεδα συνοψίζονται ως εξής: