Γαλλικά

Γαλλικά

Τα γαλλικά είναι μια από τις τρεις επίσημες γλώσσες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γλώσσα πολύ μελωδική και ωραία στο άκουσμα. Πολλοί επιλέγουν τη Γαλλία για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, ειδικά στους τομείς της Νομικής, της Αρχαιολογίας, της Ψυχολογίας και της Ιατρικής.

Η δεύτερη ξένη γλώσσα προτείνεται να ξεκινά στην Τετάρτη ή Πέμπτη Δημοτικού. Τα επίπεδα συνοψίζονται ως εξής: