Αγγλικά για Ενήλικες

Στο κέντρο μας έχουμε δημιουργήσει προγράμματα Αγγλικών αποκλειστικά για ενήλικες. Μέσα από την επικοινωνιακή μας μέθοδο και με βιβλία αποκλειστικά γραμμένα για ενήλικες μαθαίνετε να μιλάτε τη γλώσσα ευχάριστα και με ευχέρεια. Τα μαθήματα γίνονται με διαδραστικό πίνακα, ο οποίος αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην ξενόγλωσση αίθουσα. Τα μαθήματα ξεκινούν 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται 15 Ιουλίου.  Τα επίπεδα συνοψίζονται ως εξής: