Αγγλικά για Αρχάριους Εφήβους

Πολλές φορές τα παιδιά δεν ξεκινάνε στην προτεινόμενη ηλικία των 6-8 ετών, αλλά στα 10 ή 11, όταν φτάνουν πια στην Πέμπτη ή έκτη δημοτικού και βλέπουν οτι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να κάνουν μάθημα με παιδιά Β’ Δημοτικού. Έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετική αντίληψη και σίγουρα θέλουν να πάρουν μια πιστοποίηση σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. Για αυτές τις περιπτώσεις , έχουμε δημιουργήσει τμήματα εφηβικά αρχαρίων. Σε έναν χρόνο τα παιδιά καλύπτουν τα επίπεδα Α1-Α2 έτσι ώστε να συμβαδίσουν με το ενδεδειγμένο επίπεδο για την ηλικία τους.