Αγγλικά

Αγγλικά

Τα αγγλικά είναι παγκόσμια γλώσσα, απαραίτητο προσόν για την ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών, για την απόκτηση μεταπτυχιακού και φυσικά για οποιονδήποτε εργασιακό χώρο. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Ερμιόνη Παππά τα Αγγλικά ξεκινούν σε μικρή ηλικία, στην Α’ Δημοτικού με την Pre-Junior τάξη, όπου το κύριο μέλημα μας είναι τα παιδιά να αγαπήσουν αρχικά τη γλώσσα μέσα από παιχνίδια, τραγούδια και κατασκευές. Όλες οι τάξεις είναι εξοπλισμένες με διαδραστικό πίνακα, ο οποίος αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην εκπαιδευτική τάξη. Τα επίπεδα συνοψίζονται ως εξής:

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Επίπεδο γνώσης που αντιστοιχεί
Επίπεδο Α1
Στοιχειώδης γνώση
Επίπεδο Α2
Βασική γνώση
Επίπεδο Β1
Μέτρια γνώση
Επίπεδο Β2
Καλή γνώση
Επίπεδο Γ1
Πολύ καλή γνώση
Επίπεδο Γ2
Άριστη γνώση